Sveti Filip i Jakov

Nacionalni park Sjeverni Velebit

Nacionalni park Sjeverni Velebit

Predstavlja još jedan prirodni hrvatski biser koji odlikuju netaknuta priroda, prekrasan krajolik i posebna geološka raznolikost među kojima se ističu: Lukina jama – jedna od najdubljih jama na svijetu (otkrivena 1999.), botanički rezervat Visibaba s nalazištem endemične hrvatske sibireje, šumski rezervat Borov vrh i botanički rezervat Zavižan-Balinovac-Velika kosa te glasovit Velebitski botanički vrt.

više na: www.np-sjeverni-velebit.hr